Tác giả: Dương Tuyền

Tốt nghiệp ĐHSP 2, vào nghề giáo được 3 năm. Duyên số thế nào mình kết thân với nghề Writting. Là giáo viên dạy môn tự nhiên, vì vậy văn phong của mình chắc hẳn còn có chỗ thiếu sót. Hy vọng sau một thời gian viết content, mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn, tích luỹ cho mình nhiều kiến thức bổ ích về các lĩnh vực khác. Thân!