Thẻ: Các hàm cơ bản trong excel

Ở đề mục này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và khám phá những điều tuyệt vời về Excel. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cách lần lượt và cụ thể các hàm Excel từ cơ bản đến nâng cao.